ufo.oldalad.hu - Csillagászat


Csillagászat

  Törpecsillag
   
  Olyan csillag, amely a csillagfejlődés fősorozati állapotában van, azaz a magjában hidrogén alakul át héliummá, és ez adja a csillag energiáját. A Nap, amelynek átmérője a Föld átmérőjének 109-szerese, törpecsillag.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Őscsillag
   
  Olyan összesűrűsűsödő gázfelhő, amely már elegendő tömeget ért el ahhoz, hogy csillag keletkezzék belőle, de még nem indultak meg benne a nukleáris folyamatok. A gázfelhő összetömörülése során keletkező jelentős mennyiségű hő, valamint az infravörös-sugárzás azon képessége, hogy a gázfelhő belsejéből is ki tud jutni, lehetővé teszi, hogy az ilyen égitesteket infravörös távcsővel vizsgálják.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Csillagok, galaxisok
   
  Gömb alakú anyaghalmaz, amelyet kizárólag saját gravitációs tere tart össze, és amely a belsejében végbemenő magfúziós folyamatok révén energiát termel. A csillag fontos, megkülönböztető sajátsága a magjában működő természetes atomreaktor; a magban ugyanis a környező anyag tömegvonzásából származó nyomás elegendően nagy a magreakciók beindításához, amelyek közül a legfontosabb a hidrogén átalakulása héliummá. A magreakcióban részt vevő tömegnek mintegy 0,5%-a elektromágneses sugárzássá alakul. A csillag kialakulásához szükséges legkisebb tömeg a Nap tömegének kb. 1/20-ad része, a legnagyobb csillagok kb. 70 naptömegnyiek.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Csillagászati jelenségek
   
  A szuper holdnak is nevezett jelenség akkor következik be, amikor az égitest perigeumba, azaz pályáján legközelebb kerül bolygónkhoz. A Hold mindössze 356 995 kilométerre halad el a Föld mellett, holott az átlagos távolság 384 402 kilométer - a Hold ilyenkor hatalmas és vörös lesz.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Csillagászat bemutatása
   
  A csillagászat vagy asztronómia (ógörögül: αστρονομία) az emberiség legrégebbi tudományága. A Földön kívüli jelenségek megfigyelésével és magyarázatával foglalkozó természettudomány. Az asztrofizika a csillagászat (és a fizika) azon része, amely a fizikát alkalmazza a csillagászati megfigyelések magyarázatában.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polaris Csillagvizsgáló
   
  A Polaris Csillagvizsgáló a csillagászat iránt érdeklődőket támogatja az égbolt megismerésében, szakmai tudásuk bővítésében, a diákok és a nagyközönség művelődésében és az égbolt szépségeit kedvelőknek közösségi találkozóhelyet és programokat biztosít.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

csillagászati ~ infó ! A világűr 2 A világűr A világűr ezer arca Titokzatos lények
336
Untitled Document