ufo.oldalad.hu - Kozmológia


Kozmológia

  Univerzum rejtélyei
   
  A világegyetem mai tudásunk szerint az ősrobbanással alakult ki, és azóta folyamatosan növekszik, azaz tágul. A folyamat megmagyarázása azonban nem egyszerű feladat.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Univerzum tudománya
   
  Az Univerzumra vonatkozó csillagászati-fizikai kutatások az elmúlt, alig nyolcvan évben óriásira tágították azt a tértartományt, ahol eredményesen alkalmazható a jelenségek értelmezésére az einsteini gravitációelmélet és a kvantumfizika ötvözéséből létrejött kozmológiai megközelítés. A távoli kozmikus objektumokról hírt hozó, véges sebességgel terjedő jelek forrásainak téridőbeli elhelyezése révén egyre mélyebbre hatolunk be a Világegyetem múltjába. A Világegyetem térképéhez oly módon rajzolunk hozzá újabb univerzum-szigeteket, szigetcsoportokat, hogy helyüket és természetüket meghatározva, ezek azonnal kapaszkodóul szolgálnak a távolabb lépéshez. A kozmológiai törvények sikeressége azon múlik, hogy mennyire képesek előre láttatni a kozmikus múlt feltáruló jelenségeit.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kozmológia szent gálja
   
  Egy kutatócsoport olyan jelet észlelt a világűrben, ami az ősrobbanás utáni pillanatból származhat. Ez igazolhatja a gravitációs hullámok létezését is. A felfedezés szinte biztosan Nobel-díjat ér: közvetett bizonyítékot találtak arra, amit Einstein már száz éve megjósolt.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A kozmológia alapjai
   
  A Világegyetem kialakulásával és fejlődésével foglalkozó tudományt kozmológiának nevezzük. Mai ismereteink szerint a Világegyetem kb. 13-15 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és azóta folyamatosan tágul, ennélfogva a kiterjedése óriási. A kozmológia tehát időben és térben nagyon távoli jelenségekkel foglalkozik. Ezek vizsgálata nagyon bonyolult, magas szintű matematikát igényel, mely Albert Einstein általános relativitáselméletére épül. Az elméleti kozmológia matematikai egyenleteit csillagászati megfigyelésekkel lehet ellenőrizni. Ezzel foglalkozik a megfigyelési kozmológia. A megfigyelési kozmológia alapja az, hogy a távoli égitesteket korábbi állapotukban látjuk, hiszen a fénynek időre van szüksége a köztünk lévő hatalmas távolság megtételéhez. Ennélfogva, ha kellően távolra nézünk, megfigyelhetjük, milyen volt a Világegyetem sokkal fiatalabb korában.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kozmológia bemutatása
   
  A kozmológia a Világegyetemmel mint egésszel foglalkozó tudomány, emiatt a fizika és filozófia tudományának is része. Ez a szócikk csak a fizikai kozmológiát érinti. Foglalkozik a keletkezésével, a felépítésével (galaxisok, galaxishalmazok eloszlása) és a fejlődésével.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kozmológia törvényei
   
  A legújabb mérések szerint az Univerzum gyorsabban tágul, mint korábban gondolták. Ha az eredményeket megerősítik, elképzelhető, hogy át kell írni a kozmológiai törvényeket.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A csodálatos Univerzum Idegen világok
336
Untitled Document